MOBILE PACS

 

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ระบบ  PACS ก็เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่พัฒนามาเพื่อใช้กับแผนกรังสีโดยตรง เนื่องจากภาพถ่ายทางรังสีมีความจำเป็นในการช่วยวิเคราะห์โรค และรักษาผู้ป่วย ระบบ PACS จะช่วยให้แพทย์ได้รับภาพถ่ายทางรังสีและผลวิเคราะห์จากรังสีแพทย์อย่างรวดเร็ว ทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคและให้การรักษาผู้ป่วยได้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยหนัก นอกจากนี้ ปัญหาการจัดเก็บและค้นหาฟิล์มเอกซเรย์ ก็ทำให้เกิดความล่าช้าของการรายงานผลเอกซเรย์ได้ บางครั้งเราอาจจะพบว่ามีการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย์ ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโรค ระบบ  PACS มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีระบบเก็บข้อมูลสำรอง จึงช่วยแก้ปัญหานี้ได้

VIDEO PRODUCTION

ตัวอย่างผลงาน

VIDEO :
PRODUCTION

บริการผลิตวิดีโอแบบครบวงจร รับผลิต รับถ่ายทำ รับตัดต่อวิดีโอ , Company Profile, VDO Presentation, คลิปโปรโมตสินค้า, รายการ,  Youtube, Tiktok, วิดีโอภาพเคลื่อนไหว และ VDO Production ทุกรูปแบบ

WORDPRESS WEBSITE :

Web Design and Development :

รับทำเว็บไซต์ ระบบ WordPress

Web Design and Development
รับทำเว็บไซต์ ระบบ WordPress ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร และอัพเดตเว็บไซต์เดิม ให้มีความทันสมัย และน่าเชื่อถือ เว็บสวย | เสร็จไว | เอาไปใช้ได้จริง | บรีฟเข้าใจง่าย | ได้เว็บชัวร์

Copyright © 2024 Divi