VIDEO PRODUCTION :

รับผลิตสื่อวิดีโอ / PRE-PRODUCTION / POST-PRODUCTION

 

DBD MINI PACS

ระบบที่ทำให้เครื่องมือที่ใช้ในงานรังสีวินิจฉัยมีความสะดวกในการติดต่อกันบนมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดประโยชน์ในทางการวินิจฉัยของรังสีแพทย์มากขึ้น โดยสามารถนำภาพที่ได้จากเครื่องมือต่างๆ ทางรังสีวินิจฉัยออกมาแสดงผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ไปยังแผนกต่างๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล ซึ่งเราเรียกระบบดังกล่าวว่า DBD MINI PACS (Picture Archiving and Communication System) เป็นระบบที่จัดเก็บภาพรังสีวินิจฉัยต่างๆ ไว้เป็นไฟล์ทางคอมพิวเตอร์ ทำให้ง่ายในการนำไปใช้หรือเก็บรักษาทำให้โรงพยาบาลไม่เสียเนื้อที่ในการเก็บ ลดขั้นตอนการหาฟิล์มเก่าของคนไข้ ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลคนไข้ไว้นานปีเท่าที่ต้องการ เพราะเป็นการเก็บไว้บน media ทางคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกันสามารถนำมาวินิจฉัยเปรียบเทียบ หรือเรียกดูภาพเก่าในเวลาไม่เกิน 5 วินาที พร้อมทั้งแพทย์สามารถเรียกภาพคนไข้คนเดียวกันได้ พร้อมๆ กันโดยไม่จำกัดจำนวนแพทย์ กรณีนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คนไข้ต้องการความเร่งด่วน อย่างเช่นคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุ เมื่อมาเข้ารับการเอกซเรย์แล้วแพทย์ที่ทำการตรวจรักษาในแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ER, ICU,OR หรือเอกซเรย์จะสามารถเรียกดูภาพได้พร้อมๆ กันโดยไม่ต้องรอการนำส่งฟิล์มเหมือนในอดีต

Cloud PACS

  • Access from anywhere in the world
  • Subscription payment with no initial cost
  • Share images with patients and outside physicians
  • No server maintenance required
  • No more CDs, DVDs and films
  • Online backup for disaster recovery

On-Site PACS

  • Access from your network only
  • One-time payment license
  • Choose a best server for you
  • Minimal setup with smart installer

ข้อดีของการใช้ระบบ PACS

1. ผลดีต่อกระบวนการรักษาพยาบาล
      – ลดเวลาในการตรวจ และรอคอยผลการเอ็กซเรย์ เนื่องจากการล้างฟิล์ม และการค้นหาฟิล์มเก่า
– ได้รับการวินิจฉัยโรค และได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น
– เนื่องจากสามารถเรียกข้อมูลเก่าที่เก็บไว้ในระบบได้ตลอด เวลาทำให้แพทย์ สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ของโรคได้ตลอดเวลาซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำ ยิ่งขึ้น และช่วยในการวางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง
– ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ จะได้รับเนื่องจากการถ่ายฟิล์มซ้ำ ที่เกิดจากการตั้งค่าเทคนิค ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย 

   2. ประหยัดทรัพยากรและ รักษาสิ่งแวดล้อม
      – ลดอัตราการสูญเสียฟิล์มในการเอ็กซเรย์ซ้ำ เพราะระบบการถ่ายเอ็กซเรย์ที่เก็บภาพแบบ Digital ทำให้รังสีแพทย์ สามารถที่จะทำการปรับค่า ความสว่างของภาพได้
– ลดการสูญหายของฟิล์มเอ็กซเรย์ที่จะเกิดขึ้นในระบบเก่า
– ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการล้างฟิล์ม ( น้ำยาล้างฟิล์ม และ น้ำเสียจากเครื่องล้างฟิล์ม)
– ลดพื้นที่ในการจัดเก็บฟิล์มเอ็กซเรย์
– จะไม่มีการเสื่อมสภาพของภาพรังสี เพราะว่าข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีจะถูกเก็บในรูปแบบ Digital

DBD Mini PACS

 | PRODUCT SHOWCASE |

VIDEO Production

PRODUCT SHOWCASE

Remodel

Copyright © 2024 Divi